Detail page : pregnancy_news

14 ธ.ค. 2553 เวลา 13:48:03
“ไซลิทอล” ป้องกันโรคฟันผุที่แพร่กระจายจากแม่สู่ลูก

     ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาพบว่า “ไซลิทอล” ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติที่มีรสหวานสามารถป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสารนี้จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของ แบคทีเรีย สเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ ที่เป็นสาเหตุหลักของฟันผุ
    ในกรณีของทารกแรกเกิดอาจได้รับเชื้อก่อโรคฟันผุจากคุณแม่ในขณะเลี้ยงดูได้ เช่น การกอดจูบ หรือการป้อนอาหาร การศึกษาระยะยาวในประเทศฟินแลนด์พบว่าเด็กที่แม่เคี้ยวหมากฝรั่งไซลิทอลจะมีอัตราการติดเชื้อ สเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ น้อยกว่าเด็กกลุ่มที่แม่ใช้ฟลูออไรด์ถึง 2.3 เท่า และเมื่อเด็กอายุ 6ปี จะพบว่ามีปริมาณ สเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ ในน้ำลายต่ำกว่ากลุ่มที่แม่ใช้ฟลูออไรด์ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่าเด็กเหล่านั้นมิได้มีการใช้ไซลิทอลหรือแม้แต่ฟลูออไรด์เลย และในเด็กกลุ่มเดียวกันนี้เมื่อติดตามผลไปจนอายุ 5 ปี พบว่ามีอัตราฟันผุลดลงถึง 70% เปรียบเทียบกับกลุ่มแม่ที่ใช้ฟลูออไรด์  ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การใช้ไซลิทอลในรูปหมากฝรั่งสามารถป้องกันฟันผุในเด็กได้โดยลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์จากแม่สู่ลูกนั่นเอง
                        ขอขอบคุณข้อมูลจาก ชมรมป้องกันฟันผุไทย
 

Last Column : pregnancy_news

แพทย์ชั้นนำของไทยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ล่าสุดร่วมกันยืนยันถึงศักยภ...
กำหนดวันที่กลับไป หลังจากการลาคลอด ถ้าคุณต้องการกลับไปทำงานในวันครบกำหนดลาคลอด หรืออาจอยากกลับไปเร็วกว่ากำหนด ควรแจ้งนายจ้างล่วงห...
     ข่าว หน่วยงานรัฐบาลของอังกฤษกล่าวว่า สตรีมีครรภ์ควรไตร่ตรองให้ดีก่อนใช้อารมณ์อ่อนไหวในช่วงกลายเป็นคุณแม่ ม...
      เพิ่มพลังในอาหารให้มีสารอาหารที่สำคัญ  โดยเพิ่มสุดยอดอาหารเหล่านี้ ที่ได้รับการสรุปมาแล้วว...
                คุณอาจช็อคหากพบว่ากำลังตั้งครรภ์แฝด ...
     เนื่องจากวันที่ 26 กันยายนของทุกปีเป็นวันคุมกำเนิดโลก สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับก...
    การค้นคว้าฉบับใหม่ล่าสุดซึ่งอ้างว่านมผงดีต่อสุขภาพเท่าเทียมกันเป็นการค้นคว้าที่ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างอื้ออ...
    ข่าว ทารกที่เกิดกับคุณแม่ซึ่งรับกรดโฟลิกขณะตั้งครรภ์แก่ อาจเกิดอาการหอบหืดได้ การศึกษาจากประเทศออสเตรเลียกล่าวไว...
รู้จักกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนที่ไม่พึงประสงค์  พร้อมวิธีบำบัด     เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุร...
1  2  3  Next