Detail page : pregnancy_news

14 ธ.ค. 2553 เวลา 13:53:47
ตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์อยู่แล้วได้หรือไม่?

        

       คุณอาจช็อคหากพบว่ากำลังตั้งครรภ์แฝด  และเป็นการตั้งครรภ์แฝดที่บุตร 2 คนที่มีอายุห่างกัน 2 สัปดาห์ในเวลาเดียวกันอาจยิ่งเป็นเรื่องที่นึกไม่ถึง    แต่สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับจูเลีย โกรเวนเบิร์ก จากArkansas สหรัฐอเมริกา  การตั้งครรภ์ขณะที่ตั้งครรภ์อยู่เป็นสิ่งที่พบได้น้อยมาก  และพบรายงานเพียง 10 รายเท่านั้น   และในเดือนธันวาคม  ปี 2009 จูเลียได้คลอดบุตรทั้งสองคนพร้อมกัน
 

Last Column : pregnancy_news

แพทย์ชั้นนำของไทยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ล่าสุดร่วมกันยืนยันถึงศักยภ...
กำหนดวันที่กลับไป หลังจากการลาคลอด ถ้าคุณต้องการกลับไปทำงานในวันครบกำหนดลาคลอด หรืออาจอยากกลับไปเร็วกว่ากำหนด ควรแจ้งนายจ้างล่วงห...
     ข่าว หน่วยงานรัฐบาลของอังกฤษกล่าวว่า สตรีมีครรภ์ควรไตร่ตรองให้ดีก่อนใช้อารมณ์อ่อนไหวในช่วงกลายเป็นคุณแม่ ม...
      เพิ่มพลังในอาหารให้มีสารอาหารที่สำคัญ  โดยเพิ่มสุดยอดอาหารเหล่านี้ ที่ได้รับการสรุปมาแล้วว...
     ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาพบว่า “ไซลิทอล” ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติที่มีรสหวานสามา...
     เนื่องจากวันที่ 26 กันยายนของทุกปีเป็นวันคุมกำเนิดโลก สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับก...
    การค้นคว้าฉบับใหม่ล่าสุดซึ่งอ้างว่านมผงดีต่อสุขภาพเท่าเทียมกันเป็นการค้นคว้าที่ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างอื้ออ...
    ข่าว ทารกที่เกิดกับคุณแม่ซึ่งรับกรดโฟลิกขณะตั้งครรภ์แก่ อาจเกิดอาการหอบหืดได้ การศึกษาจากประเทศออสเตรเลียกล่าวไว...
รู้จักกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนที่ไม่พึงประสงค์  พร้อมวิธีบำบัด     เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุร...
1  2  3  Next