Detail page : pregnancy_news

23 เม.ย. 2554 เวลา 15:55:06
ลดความเสี่ยง ลดค่าใช้จ่าย แต่เพิ่มความคุ้มค่า ด้วยการรักษาเฉพาะบุคคล

แพทย์ชั้นนำของไทยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ล่าสุดร่วมกันยืนยันถึงศักยภาพอันน่าพอใจของการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalised Healthcare) ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาได้อย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งช่วยลดความสิ้นเปลืองในการจ่ายยาที่ไม่จำเป็น ทำให้สามารถใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ แนวทางการรักษาเฉพาะบุคคลเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการทำงานร่วมกันระหว่างโรช ไทยแลนด์ และ โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยยาและการตรวจวินิจฉัยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางใหม่ในการรักษาเฉพาะบุคคลที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยในประเทศไทยได้นำมาใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และไวรัสตับอักเสบ ซี รวมทั้งโรคมะเร็งบางชนิด
ในความเป็นจริงการรักษาอาการของโรคแต่ละโรค กับแต่ละบุคคล ไม่น่าใช้สูตรสำเร็จได้ เพราะคนเรานั้นแตกต่างกัน ผู้ป่วยแต่ละคนที่ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเดียวกันอาจตอบสนองต่อยาชนิดเดียวกันได้แตกต่างกันออกไป การรักษาเฉพาะบุคคลจึงพยายามค้นหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะทางด้านพันธุกรรม ลักษณะอาการเฉพาะ รวมทั้งชนิดของโรคที่ผู้ป่วยแต่ละคนเป็นอยู่  
ปัจจุบันได้มีการนำวิธีการรักษาเฉพาะบุคคลมาใช้จริงในประเทศไทยแล้ว นั่นคือการใช้ยาที่ออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งเต้านมอย่างเฉพาะเจาะจงโดยยาดังกล่าวจะมีผลกับมะเร็งเต้านมชนิดที่มีตัวชี้วัดทางชีวภาพที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้นซึ่งจะแสดงลักษณะอาการเฉพาะออกมา หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเนื้องอกมีตัวชี้วัดทางชีวภาพตรงตามที่ระบุไว้  แพทย์ก็จะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาชนิดนี้ได้ กระบวนการดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าการให้ยาจะให้เฉพาะกับผู้ป่วยที่สามารถได้รับประโยชน์จากตัวยานั้นๆ มากที่สุด
รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ ประจำหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า “การรักษาเฉพาะบุคคลนับว่ามีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ระบบสาธารณสุขของไทย โดยการรักษาแนวทางนี้จะลดความสิ้นเปลืองจากการจ่ายยาโดยไม่จำเป็น พร้อมทั้งช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับยาเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับตนเองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ความก้าวล้ำในด้านการรักษาเฉพาะบุคคลยังได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
นอกจากนั้น การรักษาเฉพาะบุคคลยังถูกนำมาใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ซึ่งเกิดขึ้นกับประชากรประมาณร้อยละหนึ่ง หรือมากกว่า 600,000 คนในประเทศไทย โดยมีกระบวนการในการตรวจวินิจฉัยถึงสองขั้นตอน เพื่อใช้บ่งชี้ประเภทของผู้ป่วยและระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยาที่ออกฤทธิ์อย่างเฉพาะเจาะจง

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี จากสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “การรักษาเฉพาะบุคคลเป็นแนวคิดใหม่ในการรักษาผู้ป่วย และทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลกับทุกฝ่ายในแวดวงสาธารณสุข ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาในแบบที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเอง และไม่ต้องผ่านกระบวนการรักษาต่างๆ ที่บางครั้งก็มีความเสี่ยง ขณะเดียวกันแพทย์ก็จะสามารถเข้าใจได้ดีที่สุดว่าการรักษานั้นได้ผลกับผู้ป่วยหรือไม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และสามารถนำวิธีการรักษานั้นๆ ไว้ใช้กับผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์จริงๆ เท่านั้น”
ยังมีอีกหลายโรค ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาด้วยวิธีการรักษาเฉพาะบุคคล เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอ คนไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากวิธีการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวอย่างแน่นอน
 

Last Column : pregnancy_news

หน่วยงาน Human Tissue Authority (HTA) ประเทศอังกฤษเตือนว่าเลือดจากสายสะดือทารกต้องเก็บในที่ที่เหมาะสมมิฉะนั้นจะไม่สามารถนำไปใช้ประโ...
    งานเก่าไม่น่าสนุกสำหรับคุณอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นหรือ? ต่อไปนี้คือวิธีเอาชนะอุปสรรคแล้วหางานใหม่ตามที่ใจต้องการ ...
    สตรีมีครรภ์ 1 ใน 10 ที่มีระดับฮอร์โมนไทร็อกซีน (Thyroxine) ต่ำ อาจทำให้คลอดยากหรือลงท้ายด้วยการต้องช่วยคลอด ฮอร์...
ผลจากการศึกษาหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าการรักษาความฟิตขณะตั้งครรภ์อาจเกี่ยวพันกับความเจริญเติบโตและสุขภาพของทารก  ตัวอย่างเช่น การ...
กำหนดวันที่กลับไป หลังจากการลาคลอด ถ้าคุณต้องการกลับไปทำงานในวันครบกำหนดลาคลอด หรืออาจอยากกลับไปเร็วกว่ากำหนด ควรแจ้งนายจ้างล่วงห...
     ข่าว หน่วยงานรัฐบาลของอังกฤษกล่าวว่า สตรีมีครรภ์ควรไตร่ตรองให้ดีก่อนใช้อารมณ์อ่อนไหวในช่วงกลายเป็นคุณแม่ ม...
      เพิ่มพลังในอาหารให้มีสารอาหารที่สำคัญ  โดยเพิ่มสุดยอดอาหารเหล่านี้ ที่ได้รับการสรุปมาแล้วว...
                คุณอาจช็อคหากพบว่ากำลังตั้งครรภ์แฝด ...
     ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาพบว่า “ไซลิทอล” ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติที่มีรสหวานสามา...
1  2  3  Next