Detail page : family_law

11 มี.ค. 2554 เวลา 10:55:09
หญิงหย่าสามีแล้ว จะสมรสใหม่ทำยังไง

Q : ดิฉันแต่งงานกับสามีโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ  และได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฏหมาย แต่หลังจากที่แต่งงานกันได้ 2 ปีดิฉันกับสามีก็หย่าขาดจากกัน และถ้าดิฉันจะแต่งงานใหม่ ทำไมถึงยังจดทะเบียนไม่ได้ เพราะอะไรค่ะ
    
A : ตามคำถามที่คุณสอบถามมาว่า ภายหลังที่สามีภริยาหย่าขาดจากกันแล้วและภริยาต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสใหม่แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่รับจดทะเบียนสมรสให้เพราะอะไร ทำไม่กฎหมายจึงไม่อนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้ ถ้าจะแต่งงานกันจริงๆควรทำอย่างไร หรือมีกรณีใดบ้างที่สามารถจะจดทะเบียนใหม่ได้ อันนี้เรามีคำตอบให้ครับว่า
    ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1453 ได้บัญญัติให้หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์ซึ่งประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์ หรือมีคำสั่งของศาลให้สมรสได้ ดังนั้น ในกรณีที่ฝ่ายหญิงได้หย่าขาดกับคู่สมรสเดิมยังไม่ครบ 310 วัน แต่ประสงค์จะทำการสมรสใหม่ สามารถร้องขอจดทะเบียนสมรสได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขแห่งกฎหมายตามข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นครับดังนั้นหากท่านจะจดทะเบียนสมรสใหม่ลองพิจารณาข้อยกเว้นดังกล่าวว่าท่านเข้าเงื่อนไขตามข้อยกเว้นดังกล่าวหรือไม่ถ้าเข้าข้อยกเว้นท่านก็สามารถจะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ทันที อันนี้กฎหมายเขาก็มีเหตุมีผลนะเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ อีกมากมายเนื่องจากกฏหมายเขาสันนิษฐานว่าเด็กที่เกิดแต่หญิงขณะที่เป้นภริยาชายหรือภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามี
    ส่วนฝ่ายชายไม่ต้องรอให้ครบ 310 วัน หรือเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด คือหย่าปุ๊บก็สามารถจดทะเบียนสมรสกับหญิงคนใหม่ได้ทันทีเพราะชายท้องไม่ได้จึงไม่ต้องวุ่นวายเหมือนหญิง  

Last Column : family_law

  Q : ดิฉันกับสามีแต่งงานจดทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกัน 2 คน ตอนนี้เรากำลังจะหย่ากันเพราะมีปัญหาครอบครัวที่ไม่สามารถตกล...
Q : ดิฉันแต่งงานมีลูก และหย่ากับสามีตั้งแต่อายุ 17 ปี ในปี พ.ศ. 2521 ดิฉันได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง ใส่ชื่อและนามสกุลเดิมของดิฉัน ...
    เป็นที่ทราบกันอย่างทั่วถึงแล้วว่าครับว่า วันที่ 9 กรกฏาคม 2554  คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลา...
คำถาม     ผมกับภรรยาแต่งงานกันได้ 1 ปี โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และตอนนี้เรายังไม่มีลูกด้วยกันครับ ส่วนภร...
Q :     ดิฉันหย่ากับสามีโดยคำสั่งศาลเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะ  โดยศาลได้ระบุเอาไว้สามีจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงด...
Q :     เมื่อปีที่แล้วดิฉันได้ฟ้องหย่าสามี  และศาลได้มีคำพิพากษาให้เราหย่ากันเมื่อประมาวันที่ 20 ตุลาคม ...
  Q : ดิฉันกับสามีแต่งงานกันมาประมาณ 2 ปีแล้วค่ะ  ก่อนหน้านี้เราไม่ได้จดทะเบียนกัน เพราะดิฉันเองก็ไม่ได้ซีเรียสเ...
Q : ผมและภรรยาแยกกันอยู่เกือบ 2 ปีแล้ว แต่เรายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน โดยลูกชายอายุ 7 ขวบ อยู่กับภรรยาที่บ้านแม่ยาย ส่วนผมจะไ...
Q : ดิฉันแต่งงานกับสามีมาได้ 4 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คน ก่อนหน้านี้ครอบครัวเราก็อยู่กันปกติสุขดี แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านดิฉันทราบว่าสามีสน...
    ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาหลายๆ คนคงจะได้ยินข่าวเรื่องของการตรวจหรือไม่ตรวจ DNA ของคนนั้นคนนี้ก็มากมาย ผมก็เป็นคนห...
1  2  3  Next