Detail page : mb_my_school

06 ส.ค. 2554 เวลา 15:48:28
สร้างสรรค์จินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดที่อนุบาลบุณยรักษ์

    ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการศึกษาสำหรับเด็กในช่วงปฐมวัยจะเน้นพัฒนาการในเชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงความสำคัญต่อเด็กในวัยดังกล่าวที่คุณพ่อและคุณแม่ไม่ควรมองข้ามก็คือจินตนาการ เพราะการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านทางจินตนาการนั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านไอคิวและอีคิวสำหรับลูกรักของเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนผ่านการจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด

    โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดกลางที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณหมู่บ้านเกศินีวิลล์ ย่านห้วยขวาง เมื่อทีมงานเดินทางเข้าไปภายในบริเวณโรงเรียน ก็ได้พบกับบรรยากาศแห่งความร่มรื่นที่มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ของการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม จากนั้นเมื่อเดินเรื่อยเข้าไปจนถึงภายในบริเวณตัวอาคารก็ได้พบกับคุณครูกัลยาณี บุณยรักษ์ ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่กำลังพูดคุยกับน้องอนุบาลตัวเล็กซึ่งส่งเสียงพูดคุยกับคุณครูใหญ่ท่านนี้ด้วยความสนุกสนาน

เด็กอยากรู้...คุณครูคัดสรรให้

สำหรับการเรียนในปัจจุบันค่อนข้างจะวางแผนหรือแนวทางการเรียนไว้แล้วว่าในแต่ละชั่วโมงเด็กๆ จะมีการเรียนเรื่องอะไร ต้องทำกิจกรรมใดบ้าง แต่ที่อนุบาลบุณยรักษ์แห่งนี้ หากเด็กๆ ต้องการเรียนเรื่องรู้เรื่องใด ทางคุณครูจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้กับเด็กๆ อย่างลึกซึ้งโดยไม่รีรอทันที โดยจะมีการต่อยอดความคิดเข้ากับแนวการสอนที่เตรียมไว้ ถือเป็นการบูรณาการการเรียนเพื่อให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกสนุกแต่แฝงไปด้วยความรู้ได้เป็นอย่างดี “เด็กในช่วงปฐมวัยจะเป็นวัยที่มักสงสัยในสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว บางครั้งเขาไปเห็นอะไรมาก็จะมาถามคุณครูและถามเพื่อนๆ ซึ่งจะทำให้เพื่อนสงสัยตามไปด้วย คุณครูของเราจึงมีหน้าที่ไขความกระจ่างนั้นโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น หากเด็กๆ อยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเป็ด คุณครูจะนำเป็ดมาให้เด็กๆ ทำความรู้จัก โดยทั้งครูและนักเรียนจะจัดทำที่อยู่ให้กับเป็ด มีการเลี้ยงเป็ดในห้องเรียน เมื่อถึงตอนเย็นจะพลัดเวรกันนำเป็ดไปเลี้ยงที่บ้าน ซึ่งตรงส่วนนี้ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมกับเราด้วย จากนั้นเราจะทำสมุดภาพนิทานเกี่ยวกับเป็ดโดยให้เด็กๆ เป็นผู้ดำเนินเรื่องเอง แล้วบูรณาการการเรียนการสอนเข้าไป เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดจินตนาการและมีการวางแผนควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ค่ะ”

จุดเด่นของอนุบาลบุณยรักษ์คือ...กล้าแสดงออก
นอกจากทางโรงเรียนจะเน้นให้เด็กๆ ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนแล้ว ที่แห่งนี้ยังเน้นให้เด็กกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกด้านหนึ่งของทางโรงเรียนอีกด้วย “เราเน้นให้เด็กๆ กล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองค่ะ โดยเราจะโยนคำถามปลายเปิดให้เด็กแสดงความคิดเห็นกับเราเยอะมาก หากเด็กคนไหนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเราจะเน้นให้เขาเป็นจุดสนใจ ในการเรียนการสอนจะชมเขาให้มาก ให้เขารู้สึกภาคภูมิใจแล้วค่อยๆ กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาเรื่อยๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เช่นในวันไหว้ครู ทางโรงเรียนจะให้พี่ๆ อนุบาล 3 เป็นผู้ควบคุมและช่วยกันจัดงานทั้งหมด ให้ดูแลน้องๆ กล่าวปฏิญาณตน และให้ทุกคนโหวตว่าจะให้น้องคนไหนเป็นพิธีกรของงานนี้ อีกทั้งยังพาน้องไปแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเพื่อหารายได้เพื่อช่วยผู้ประสบภัยทางภาคเหนือและภาคอีสานอีกด้วยค่ะ”

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่าโรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กสร้างสรรค์จินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้ทางโรงเรียนคิดว่าการที่เด็กๆ อยู่แต่ภายในเมืองกรุงจะเป็นการจำกัดกรอบความคิดและจินตนาการที่อยู่ตามธรรมชาติ จึงดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างจินตนาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “ทางโรงเรียนได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวโดยมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างโรงเรียนของเรากับโรงเรียนบ้านหนองช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองจะไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านที่นั่นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและ มีการพานักเรียนไปดูนาข้าว ดูการทำนา เห็นธรรมชาติของภาคอีสาน ทำให้ความคิดของเด็กๆ กว้างขึ้น สามารถหยิบสิ่งของที่อยู่ตามธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งต่างๆ ตามจินตนาการของพวกเขาได้ ส่วนเด็กที่มาจากโรงเรียนหนองช้างทางโรงเรียนจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์และสถานที่แห่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาและสัมผัสการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะ” คุณครูกัลยาณี กล่าวกับทีมงานอย่างเป็นกันเอง

ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลที่มีแนวการเรียนการสอนที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับโรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์แห่งนี้ ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่999/208 หมู่บ้าน เกศินีวิลล์ ซอยรัชดานิเวศน์ ถนน ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2274-3944-5,0-2274-3521 หรือที่ www.bunyarak.ac.th ค่ะ


 

Last Column : mb_my_school

ในปัจจุบันคุณพ่อและคุณแม่หลายท่านได้ให้ความสำคัญทางด้านภาษากับเจ้าตัวเล็กเป็นอย่างมาก จึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ...
   ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่มีความต้องการให้เจ้าตัวเล็กของเ...
ใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะ คุณพ่อและคุณแม่หลายๆ ท่านคงกำลังยุ่งอยู่กับการหาโรงเรียนอนุบาลให้กับเจ้าตัวเล็กกันอยู่ เพราะช่วงเวลานี้ถือเป็น...
     โรงเรียนอนุบาลไม่ได้เป็นเพียงสถานบ่มเพาะวิชาความรู้และการพัฒนาการสำหรับเด็กเท่านั้น แต่สถานที่แห่งนี้เปรีย...
     สำหรับการศึกษานั้นเรื่องการบูรณาการเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากค่ะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเ...
      การเสริมสร้างความสุขให้แก่เด็กในวัยอนุบาลนั้น เชื่อได้เลยว่าคุณพ่อและคุณแม่คงต้องให้ความสำคัญอย่างมา...
      ปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลให้คุณพ่อและคุณแม่ได้เลือกเยอะแยะมากมาย บ้างเน้นด้านวิชาการ บ้างเน้นนันทนากา...
        คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาการ จะทำให้เด็กในระดับอนุบาลไ...
ในปัจจุบันการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ   ศักยภาพ  และมีแผนการสอนที่ดี  ถือเป็นสิ่งที่ทุกครอบครั...
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้ว อะไรก็ดูจะใหม่ไปหมดทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องการที่ลูกจะต้องเข้ารั้วโรงเรียนอนุบาล ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีล...
1  2  Next